הורדות

לחצו על הקישור התואם את התקן ו/או השפה עבור האזור שלכם.
באופן כללי, UL הוא התקן הסטנדרטי בצפון אמריקה וותקן - TÜV מיושם בשאר העולם